Login FormGreekEnglish (United Kingdom)

...γιατί η ποιότητα είναι πάντα στη μόδα!

Νέα:
Αρχική σελίδα Προϊόντα Γυναικεία Εσώρουχα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”


Αποτελεί δέσμευση της “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και αφετέρου η συμμόρφωσή της με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.
Η πολιτική προστασίας δεδομένων της “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα
 • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται με τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους
 • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς θα έχει την επιλογή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα μας, εφόσον το επιθυμείτε.
Η “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.
Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδεομένω, όπως αυτά  ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία της “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”.
Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” (Τηλ.: 23330-25184 τις καθημερινές από 9:00 εώς 5:00 μ.μ., e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.
Η εταιρία Franchising χονδρική πώληση τελευταία νέα

Kapetanios main office

Η Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία, ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί τη συνέχεια της εμπορικής δραστηριότητας του πρώτου καταστήματος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ που λειτούργησε το 1977.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο 30.000 τ.μ. κ των οποίων τα 4.500 τ.μ. αποτελούν σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα γραφεία και οι κεντρικές αποθήκες.

Επενδύστε!

Τα επαγγελματικά σας όνειρα στην χρυσή αλυσίδα καταστημάτων Franchising της εταιρίας Ι. Καπετάνιος Α.Ε.Β.Ε.

Σας προσφέρουμε: Ζητάμε:
Tεχνογωσία Kεντρικά σημεία πώλησης
Εκπαίδευση Χαμηλό διαθέσιμο κεφάλαιο
Λειτουργική οργάνωση Διάθεση για προσωπική εργασία
Κύρος & Φήμη
Προϊόντα

χονδρική πώληση

Η εταιρεία Καπετάνιος αναζητά αξιόπιστους συνεργάτες και στο χώρο της χονδρικής.
Προσδοκώντας πάντα να δημιουργούμε διαχρονικές πελατειακές σχέσεις προσφέρουμε ένα σταθερό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό δίνοντας τη δυνατόν καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε προνομιακές τιμές όλο τον χρόνο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Latest News

Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από http://www.egroup.com.cy μέλος του http://www.cyprusbestcompanies.com

Αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τιςν οδηγιες GDPR της ΕΕ. 30 1-2 UE 2016/679 και χρησιμοποιεί τεχνικά και λειτουργικά cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Για να καταχωρήσετε έναν λογαριασμό, επικοινωνήστε μαζί μας, λάβετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κανονισμούς της ΕΕ. Mεταβαίνοντας σε αυτή τη σελίδα ή κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε τη χρήση cookie και αποδέχεστε την πολιτική Cookie. Δήλωση Συμμόρφωσης GDPR