Login FormGreekEnglish (United Kingdom)

Kapetanios| anything from underwear to clothes

Νέα:

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η  εταιρία “Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”, που εδρεύει στο 2ο χλμ. π.ε.ο. Αλεξάνδρειας -Βέροιας με ΑΦΜ 094247082, Δ.Ο.Υ. Βεροίας και εκπροσωπείται νόμιμα, συλλέγει και επεξεργάζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, τα στοιχεία που αναγράψατε στο βιογραφικό σας με σκοπό τη μελέτη τους και την αξιολόγηση μιας πιθανούς πρόσληψης Σας από την Εταιρία.. Η εταιρία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο (σε ηλεκτρονική ή μη μορφή) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύει και επεξεργάζεται η εταιρία για χρονικό διάστημα έως ένα έτος από την παραλαβή του βιογραφικού σας, καθ’ ότι στο χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να σας καλέσει οποιαδήποτε στιγμή για συνέντευξη. Νομική  Βάση για την επεξεργασία αυτή είναι τόσο η συγκατάθεση Σας (άρθρο 6.1α του Κανονισμού) όσο και η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας (άρθρο 6.1στ).
Μετά το χρονικό αυτό διάστημα και εφόσον δεν επακολουθήσει πρόσληψη Σας, τα προσωπικά Σας δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή για Εσάς τρόπο από την Εταιρία. Φυσικά τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον στο μεταξύ χρονικό διάστημα του ενός έτους δεν ανακαλέσετε Εσείς την συγκατάθεση Σας προς την Εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων Σας, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο αυτά.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εξαίρεση για την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί η περίπτωση να επιταχθούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα δυνάμει διάταξης Νόμου ή δικαστικής απόφασης (άρθρο 6.1ε).
Η επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων είναι απαραίτητη και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση υπαλλήλους της εταιρίας. Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση συγκεκριμένοι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι αρμόδιοι και εντεταλμένοι να λάβουν από εσάς το βιογραφικό σας και να σας καλέσουν, αν κριθεί απαραίτητο, για συνέντευξη. Ο υπάλληλος της εταιρίας που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα αναλαμβάνει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα όποια ευαίσθητα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα πληροφορίες ή υλικό που θα περιέλθει σε γνώση του από το βιογραφικό σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός της εταιρίας και των προαναφερθέντων υπαλλήλων ούτε επεξεργάζονται περαιτέρω, εκτός από τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορείτε οποτεδήποτε ο/η ίδιος/α να αιτηθείτε εγγράφως την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, την ενημέρωση, την διόρθωση, τον περιορισμό αυτών, την φορητότητα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την διαγραφή αυτών εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εφόσον ανακαλέσετε την συγκατάθεση Σας, τη λήψη αντιγράφου του βιογραφικού Σας, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους καθώς και να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία στην Χώρα μας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3), 11523, Αθήνα, Τηλ.: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628).  
Με την αποδοχή του παρόντος παρέχετε στην εταιρία την ρητή συγκατάθεση σας για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία όλων όσων αναφέρονται παραπάνω, αφού λάβατε γνώση και κατανοήσατε τα δικαιώματα σας.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρία μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 23330-25184 τις καθημερινές από 9:00 εώς 5:00 μ.μ.

Η εταιρία Franchising χονδρική πώληση τελευταία νέα

Kapetanios main office

I. KAPETANIOS A.E.B.E. was founded on 1990 and is the continuance of the first store KAPETANIOS that began its operation on 1977.

The company is cited at a private premise of 30.000 sq. meters, 4.500 sq. meters of which consist the modern building premises for the offices and central warehouses.

franchising

Your professional dreams at the gold chain of Kapetanios franchising stores.

We offer you: We ask for:
Experience, Know-how Central Selling Locations
Training Low Available Capital
Functional organization Mood for personal work
High Status & Fame
Products

Wholesales

The Kapetanios Company is looking for reliable partners also at the market of wholesales.
Always expecting to create durable business relations with our customers, we offer one stable advantage over the competition giving as possible best relationship of price-quality.
We afford big variety of products in very good prices all the year. Contact us for more information.

Latest News

The web site was developed and designed by http://www.egroup.com.cy member of the http://www.cyprusbestcompanies.com

This website is compliant with the EU GDPR art. 30 1-2 UE 2016/679 regulation and uses technical and functional cookies in order to improve your experience. To register an account, contact us, get our products or services you must accept our terms and conditions as outlinbased on EU regulation. By closing this banner, scrolling this page or by clicking any elements on this site you consent the use of cookies and accept our Cookie policy. GDPR Compliance statement